Hjemmeside | Vilkår og betingelser | Vinnere | Personvern Policy | Kontakt oss

Personvern Policy

Ved å registrere seg som deltaker av tjenesten bekrefter deltakeren ("Deltaker") at han/hun har lest, forstått og akseptert denne personvernpolicyen og samtykker til behandling av personopplysningene i henhold til vilkårene angitt nedenfor.

1. INFORMASJONSSIKKERHET
FOTO CHAT SIA, Bruninieku street 12-9, Riga, Latvia LV-1001, Tyskland er den juridiske personen som er behandlingsansvarlig for personopplysninger som behandles i forbindelse med kunnskapskonkurransen ("Tjenesten"). FOTO CHAT sørger for tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysningene som formidles gjennom bruk av Tjenesten og behandler personopplysningene i samsvar med personopplysningsloven.

2. PERSONOPPLYSNINGENE SOM SKAL BEHANDLES
FOTO CHAT vil i forbindelse med registreringen samle inn kontaktopplysninger som navn, adresse, telefonnummer, og e-postadresse til Deltakeren. I tillegg kan FOTO CHAT samle inn annen informasjon som er nødvendig for å administrere og å gjennomføre Tjenesten og betalingen av denne, samt overlevering av gevinster.
FOTO CHAT kan publisere vinnere på nettsiden.
Deltakerne har rett til når som helst å ta tilbake samtykket til behandlingen ved å kontakte FOTO CHAT via de kontaktopplysningene som er oppgitt nedenfor. Deltakeren har også rett til, etter skriftlig henvendelse til FOTO CHAT, å få informasjon om hvilke personopplysninger om Deltakeren FOTO CHAT behandler. Deltakerne kan kreve at feilaktige opplysninger rettes.
Deltakeren bekrefter at kontaktopplysningene som er oppgitt til FOTO CHAT er korrekte og aktuelle og at Deltakeren sørger for å oppdatere kontaktopplysningene kontinuerlig.

3. FORMÅLET MED BEHANDLINGEN
Personopplysningene samles inn med det formål å administrere kunnskapskonkurransen og å komme i kontakt med vinneren.

4. KONTAKTINFORMASJON
Spørsmål om FOTO CHATs bruk av personopplysninger og henvendelser om innsyn i personopplysningene kan rettes til FOTO CHAT via e-post nordquiz@gmail.com. FOTO CHAT kan også kontaktes via Kundetjenesten på telefon 21930542.

 

powered by Foto Chat SIA